BEC.BA

Održan III Međunarodni naučno-stručni simpozij: “Poljoprivredna proizvodnja i zaštita okoliša u funkciji razvoja ruralnih područja”

Dana 15.06.2015, godine u prostorijama Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, održan je Treći Međunarodni naučno-stručni simpozij: “Poljoprivredna proizvodnja i zaštita okoliša u funkciji razvoja ruralnih područja, gdje je prisustvovalo oko 100 učesnika, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i susjednih zemalja Hrvatske i Srbije.

Kao i svake godine tako i ove, Centar za tehnologiju, ekologiju i zdravu hranu bio je jedan od organizatora ovog simpozija. Među organizatorima bili su i Udruženje hemičara, Prirodno-matematički fakultet Tuzla, Tehnološki fakultet Tuzla, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, te Edukativni Centar “BEC” Tuzla.

Simpozij je organiziran s ciljem upoznavanja javnosti da pravilnom poljoprivrednom i organskom proizvodnjom, te dobro izrađenom strategijom, možemo ostvariti održivi rast proizvodnje i prihoda, zaštitu biodiverziteta, kao i očuvanje kulturnog bogatstva i tradicije. Glavna vizija je snažno poduzetništvo zasnovano na znanju i inovacijama, očuvanju prirode i kulturne baštine, te visok kvalitet življenja.

Program simpozija sastojao se iz dvije sekcije:

1. “Poljoprivredna proizvodnja” i

2. “Primjenjena hemija” i “Zaštita okoliša”.

Učesnike su prije početka i podjele programa simpozija po sekcijama uvodnim obračanjem pozdravili : Mirsada Begović, ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta; Dr.sc.Aldina Kesić, docent, Udruženje hemičara Tuzlanskog kantona; Dr.sc.Amra Odobašić, vanr.prof.Tehnološkog fakulteta, Univerziteta u Tuzli;  Dr.sc.Suad Kunosić, docent, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Teme o kojima se diskutovalo na simpoziju su sljedeće:

- “Kalcizacijom zemljišta do povećanja proizvodnje mlijeka”

- “Sorte i uzgojni oblici za intenzivan uzgoj trešnje”

- “Fosfor kao faktor ograničenja plodnosti tla na području sjeverne Bosne”

- “Organska poljoprivreda kao proizvodni izazov o očuvanju životne sredine”

- “Iskustva u proizvodnji trešnje u Srbiji”

- “Poljoprivreda i turizam na seoskim gazdinstvima zapadnobačkog i južnobačkog okruga Vojvodine (Srbije)”

- “Očuvanje prirodnih resursa i ruralni razvoj”

- “Obrazovanje u porodičnim ruralnim Edukativnim centrima BiH sa primjenom prakse naizmjenične pedagogije iz Francuske”

- “Dobijanje “stočne krede” korištenjem otpadnih taloga mekšanja slane vode kod proizvodnje soli i soda”

- “Procjena mogućnosti primjene tla u poljoprivredne svrhe sa aspekta sadržaja teških metala i blizine industrijskih objekata”

- “Karakteristike proizvodnje sadnog materijala krošnastih voćnih vrsta u Voćnom rasadniku doo Srebrenik”

- “Invazivni korovi u BiH”

- “Ispitivanje pomoloških svojstava na odabranim genotipovima autohtonih divljih trešanja (Prunusavium L.)”

- “Utjecaj PH na raspoloživost Fe i Zn u kiselim i baznim tlima”

- “Ishrana biljaka i iskorišćenja biljnih hranjiva u uslovima navodnjavanja pod uticajem klimatskih promjena”

- “Pčelinji proizvodi kao prirodni izvori antioksidanasa”

- “Mikrofitska flora i mikrobiološke osobine vještačkih jezera područja Tuzle”

- “Metode za određivanje i praćenje elemenata u ekstraktima  biljnih čajeva”

- “Ispitivanje mogućnosti iskorišćenja otpada pri proizvodnji ambalaže od drveta”

- “Procjena rizika i toksičnosti sedimenta rijeke Spreče po okoliš”

- “Karakterizacija alkoloida iz supstrata kafe i čaja”

- “Uticaj strukture neionskih sufraktanata koncenztracije Ca2+, Mg2+ iona i aniona na interakcije u vodenim tenzidnim sistemima”

- “Prijedlog rješenja organizovanog upravljanja korišćenjem mazivima u seoskim područjima”

- “Sinteza kalij nitroumata iz lignita”

- “Uticaj temperature i strukture tenzida u smjesi na micelizaciju”

- “Uticaj biljnih i animalnih masti na sadržaj elemenata u tragovima u jetri brojlera”

- “Određivanje fizikalno-hemijskih karakteristika ulja čorokota dobivenog hladnim prešanjem”

- “Plastenička proizvodnja paradajza sorte Belle”

- “Analiza sirovog mlijeka”

- “Kruženje azota u prirodi”

- “pH vrijednost tla i kalcizacija”

- “Kvalitet voda ruralnih predjela na području srednje i sjeveroistočne Bosne”

- “Ciklus kruženja ugljika”

Predavači su bili: AMRA ODOBAŠIĆ, SUAD KUNOSIĆ, ALDINA KESIĆ, HAVA MAHMUTOVIĆ, ZLATKO ČMELIK, VLADO KOVAČEVIĆ, JURICA JOVIĆ, MILE DARDIĆ, ZORAN KEŠEROVIĆ, ADRIANA RADOSAVAC, DUNJA DEMIROVIĆ, DESIMIR KNEŽEVIĆ, VESELINKA ZECEVIC, DANICA MICANOVIC, RADIVOJ PRODANOVIC, SUAD SELIMOVIC, MUSTAFA BURGIĆ, JASMINKA SADINOVIC, A.KURTALIC, A.AZLIC, AMIRA CIPURKOVIĆ, VAHIDA SELIMBASIC, JOZO TUNJIC, BESIM SALKIC, ENSAR SALKIC, NERMIN RAMIC, KEMAL AVDIC, MEHO MAJDANCIC, SEAD NOCAJEVIC, SABINA BEGIC, HUSEJIN KERAN, SAID KARIC, AHMED SALKIC, ERNAD KUCALOVIC, FADIL CANDIC, NADIRA IBRISIMOVIC, ALMIR SESTAN, BENJAMIN ČATOVIĆ, INELA ZAIMOVIĆ, JASMINA KAMBEROVIĆ, SUAD SIRANOVIC, ZORANA LUKIC, ESAD ZLATIĆ, MIRZETA SALETOVIĆ, JASMINA DEDIĆ, AIDA TALETOVIĆ, EDINA HUSEJINOVIĆ, STEFFAN PAVLOVIĆ, VOJISLAV ALEKSIC, ZORAN PETROVIC, VLADAM MIČIĆ, BILJANA MILOVANOVIĆ, AIDA CRNKIĆ, MAJDA SRABOVIĆ, MELITA POLJAKOVIĆ, EDINA ZULČIĆ, MIRZA TUPAJIĆ, RANKA KUBIČEK, PERO DUGIĆ, RAJA MAKSIMOVIĆ, JELENA MIHAJLOVIĆ, JASMIN SULJAGIĆ, MERSIHA SULJKANOVIĆ, MILENA IVANOVIĆ, RAMIZ ALAGIĆ, SAMIRA DEDIĆ, AIDA DŽAFEROVIĆ, HALID MAKIĆ, J.IBRAHIMPAŠIĆ, A.BEĆIRAJ, MELISA AHMETOVIĆ, ANELA SKENDEROVIĆ, MAIDA ŠLJIVIĆ HUSEJNOVIĆ, MERIMA KLJUČANIN, AMELA TANOVIĆ, SEAD NOĆAJEVIĆ, MEHMED SMAJIĆ, EDINA IBRIŠIMOVIĆ, EDINA SRABOVIĆ, MIRELA GRBIĆ, MINELA ŠIŠIĆ, SAMRA KULIĆ, NIHAD KAMENJAKOVIĆ, EMIR IMŠIROVIĆ, STEVAN MEŠANOVIĆ.

Oni su u svojim obraćanjima ukazali važnost ovog skupa, te uputili iskrene čestite organizatorima simpozija, a posebno Prof. Dr.sc. Husejinu Keranu,  van.prof.

Uspješnoj realizaciji simpozija doprinijeli su u velikoj mjeri i sponzori ove manifestacije “Coly Company” d.o.o. Lukavac, “Subašić” d.o.o. Tešanj, “TUVadria” Sarajevo, “Sirko” d.o.o., “Mrkaljević” d.o.o., “Fana” d.o.o.

Lipanj 16, 2015

3,814Odgovori naOdržan III Međunarodni naučno-stručni simpozij: “Poljoprivredna proizvodnja i zaštita okoliša u funkciji razvoja ruralnih područja”"