Seminari DDD mjera

Centar za sticanje i razvoj znanja BEC d.o.o. Tuzla  

kontinuirano organizira seminar na temu

«STRUČNI MENADŽER ZA DDD MJERE»

Ciljevi seminara

  • Upoznati učensnike seminara sa načinom primjene DDD mjera;
  • Upoznati učesnike sa definiranjem politike i ciljeva DDD mjera, planova edukacije, održavanja DDD tokom proizvodnje, te primjene njihovih poboljšanja, a u skladu sa zahtjevima standarda i zakonske regulative;
  • Prikazati način provođenja u skladu sa procedurama za DDD mjere i zdravstvenu sigurnost;
  • Upoznati učesnike sa principima dobre veterinarske prakse a sukladno principima sistema upravljanja kvalitetom, prema zahtjevima ISO 9001;
  • Europski kodeks dobre veterinarske prakse i dovesti do poboljšanja povjerenja primalaca usluga;
  • Prikazati način izrade procedura i radnih uputstava, kao i zapisa i evidencija koje zahtjeva zakonska legislativa.

Seminar je namijenjen doktorima veterinarske medicine, veterinarskim tehničarima, menadžerima firmi, veterinarima, konsultantima, sanitarnim inženjerima, tehničarima, inspektorima, predstavnicima u preduzećima za sigurnost hranu, te svima onima kroji na bilo koji način imaju dodira sa DDD mjeram.

Prijave za ovaj seminar se mogu slati na email: becdootuzla@gmail.com

ili na faks: 035 544 091

Sve informacije na tel: 061 423 562

Na sljedećim slikama data je atmosfera tokom održavanja seminara