Seminari za interne auditore

Centar za sticanje i razvoj znanja BEC d.o.o. Tuzla organizira sljedeće seminara za interne auditore, sa kratkim prikazom tema koje se obrađuju
1. Seminar za interne auditore za ISO 9001:2015 uključuje
– Osnovni koncept standarda ISO 9001
– Procesni pristup
– Upravljanje rizima (rizici, prijetnje, mogućnosti)
– Postupak auditiranja u skladu sa ISO 19011
– Praktični primjeri

2. Seminar za interne auditore prema zahtjevima ISO 14001 uključuje
– Osnovni koncept standarda ISO 14001:2015
– Identifikacija i ocjena okolišnih aspekata
– Operativne kontrole
– Djelovanje u vanrednim situacijama
– Pravne aspekte zaštite okoliša
– Upravljanje rizima (rizici, prijetnje, mogućnosti)
– Postupak auditiranja u skladu sa ISO 19011
– Praktični primjeri

3. Seminar za interne auditore prema zahtjevima OHSAS-a (ISO 45001) uključuje
– Osnovni koncept standarda OHSAS-a (ISO 45001)
– Procjena rizika na radnim mjestima
– Operativne kontrole
– Djelovanje u vanrednim situacijama
– Pravne aspekte zaštite zdravlja na random mjestu
– Postupak auditiranja u skladu sa ISO 19011
– Praktični primjeri

4. Seminar za interne auditore prema zahtjevima ISO 22000/HACCP uključuje
– Osnovni koncept standarda ISO 22000:2005
– Preduvjetne programe
– Dobra higijenska i dobra proizvođačka praksa
– Krizne planove,
– HACCP plan
– Identifikaciju i sljedivost
– Opoziv proizvoda
– Higijenski paket prema pravilnicima u BiH
– Postupak auditiranja u skladu sa ISO 19011
– Praktični primjeri

5. Seminar za interne auditore prema zahtjevima ISO 27001 uključuje
– Osnovni koncept standarda ISO 27001
– Djelovanje i mjere u slučaju opasnosti
– Zaštita podataka
– Postupak auditiranja u skladu sa ISO 19011
– Praktični primjeri

6. Seminar za interne auditore prema zahtjevima ISO 50001 uključuje
– Osnovni koncept standarda ISO 50001
– Identifikacija energetskih performansi
– Palniranje energetske učinkovitost
– Operativne kontrole
– Postupak auditiranja u skladu sa ISO 19011