Kursevi njemačkog jezika

U okviru svojih aktivnosti Centar za sticanje i razvoj znanje BEC d.o.o. Tuzla organizauje sljedeće kurseve iz oblasti njemačkog jezika

  • Opći kurs
  • Intenzivni kurs
  • Extraintenzivni kurs
  • Konverzacijski kurs
  • Kurs za medicinske radnike
  • Kurs za djecu
  • Ljetni kurs
  • Radionice
  • Kurseve njemačkog jezika izvode profesori njemačkog jezika, koji imaju veliko iskustvo u radu sa djecom i odraslima. Kursevi se organiziraju u grupama od 5 do 10 kandidata u vlasititom prostoru, gdje je tokom izvođenja nastave fokus na što boljoj interakciji i ukljičvanju svih u grupi.